Νέα ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25-45 ετών

Σκοπός  του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή/και η επανακατάρτιση ανέργων, κυρίως για την απόκτηση δεξιοτήτων σε τομείς υψηλής ζήτησης, όπως στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία και περιλαμβάνει κατάρτιση και πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων που ακολουθείται από πρόγραμμα εξάμηνης επιχορηγούμενης από τη ΔΥΠΑ απασχόλησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας

Δικαίωμα συμμετοχής στο παρόν έργο έχουν άνεργοι, ηλικίας 25-45 ετών εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ, οι οποίοι έχουν υποδειχθεί σε επιχειρήσεις από τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ και έχουν προεπιλεγεί από αυτές.

Κάθε επιχείρηση θα προεπιλέξει τον ωφελούμενο, ο οποίος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών σε πράσινες ή ψηφιακές δεξιότητες επιλογής του. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, η επιχείρηση θα προχωράει στην πρόσληψη του ανέργου.

Παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της δράσης

  • Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και πράσινων γνώσεων και δεξιοτήτων. Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης πραγματοποιείται μέσω εξ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης.
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.
  • Επιδοτούμενη απασχόληση διάρκειας έξι (6) μηνών προκειμένου οι άνεργοι ωφελούμενοι να εφαρμόσουν τις νέες δεξιότητες και γνώσεις τους.

Αντικείμενα κατάρτισης

Προσφέρεται ευρύ φάσμα επιλογών σε σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης υψηλής ζήτησης.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 400€ (5 €/ώρα κατάρτισης μικτά)

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.