Κέντρο Δια Βίου Μάθησης με πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη και διεξαγωγή αυτοχρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων δράσεων κατάρτισης για ανέργους, εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους.

Διαθέτουμε δομές κατάρτισης στο Περιστέρι Αττικής και στην Κατερίνη Πιερίας. Στις σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις μας, οι αίθουσες είναι πλήρως εξοπλισμένες με κατάλληλα οπτικοακουστικά μέσα, ώστε να επιτυγχάνεται στο μέγιστο η αφομοίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Τα στελέχη μας είναι άρτια εκπαιδευμένα και διαθέτουν εμπειρία στο συντονισμό και στη διαχείριση έργων επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικής.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς δραστηριοποίησής μας έχουμε αναπτύξει συνεργασίες με εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., ανταλλάσοντας τεχνογνωσία, εμπειρία και χρήσιμα εργαλεία στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης.

Η 25ετής και πλέον παρουσία μας στην αγορά, μας παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης ενός ευρύτατου δικτύου συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, όπου διεξάγεται η πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων στα προγράμματα κατάρτισης, ενισχύοντας την απασχολησιμότητά τους.  

Στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, αναλαμβάνουμε:

  • Τη διερεύνηση και ανάλυση των αναγκών των ωφελουμένων, σε σχέση με τις γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν.
  • Το σχεδιασμό σύγχρονων και ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, άμεσα συνδεδεμένων με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, τα οποία είναι συνυφασμένα με τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε ομάδας στόχου.
  • Την οργάνωση και διεξαγωγή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικής, με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων.
  • Την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  • Την εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης της κατάρτισης.