ΚΥΠΡΟΥ 73 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - 2105786252 Σκρα 28, Κατερίνη 60100 - 23510 77690 info@synergykek.gr