Νέο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για ανέργους ηλικίας 18-50 ετών με σκοπό την «Ανάπτυξη Βασικών Δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)».

Η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής, σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης διάρκειας 105 ωρών.

Στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων με σκοπό την απόκτηση Βεβαίωσης Επάρκειας από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

2. Έχουν ηλικία από 18-50 ετών

3. Είναι Έλληνες πολίτες ή Έλληνες Ομογενείς ή πολίτες χώρας- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται ηγνώση της ελληνικής γλώσσας σε τουλάχιστον βαθμό: Β2 Επίπεδο

5. Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

6. Δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισηςστο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δύο (2) έτη.

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της Δράσης

  1. Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής θεωρητικής σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης.
  2. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας επιπέδου 1(Μεταγυμνασιακό).

 

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται έως τα 525 € (5€/ ώρα κατάρτισης μικτά).

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.