Η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 250 ωρών σε 20.000 άνεργους και εργαζόμενους ηλικίας άνω των 18 ετών.

Σκοπός των προγραμμάτων κατάρτισης είναι η απόκτηση νέων δεξιοτήτων (upskilling) και η επανακατάρτιση (reskilling) των απασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού, με απώτερο σκοπό τη συνολική βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τουριστικό κλάδο.

Παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της Δράσης

 • Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 250 ωρών.
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα γίνεται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όσοι διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης και ανήκουν σε μια από τις επόμενες κατηγορίες:

 • εποχικά εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων,
 • πρόσκαιρα άνεργοι και μακροχρόνια άνεργοι του τομέα του τουρισμού και
 • εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19.

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται έως τα 1.250€ (5€/ ώρα κατάρτισης μικτά).

Ειδικότητες και αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης:

 • Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες.
 • Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.
 • Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη.
 • Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση.
 • Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής.
 • Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/ Θαλασσοθεραπείας – SPA.
 • Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων.

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να αποδεικνύουν εργασιακή εμπειρία σε επιχειρήσεις των κάτωθι τομέων (επιλέξιμοι ΚΑΔ είναι οι ακόλουθοι):

 •  55 Καταλύματα 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
 • 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης (υποκατηγορία 77.11, 77.34.10.02, 77.39.13.02)
 •  79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
 •  92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (υποκατηγορία 92.00.11.01)
 •  93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
 • 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών (ενδεικτικά υποκατηγορία 96.04.10.04)

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.