ΚΥΠΡΟΥ 73 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - 2105786252 Σκρα 28, Κατερίνη 60100 - 23510 77690 info@synergykek.gr

Εγγραφή επιχείρισης

Εκδήλωση ενδιαφέροντος επιχείρησης πρακτικής άσκησης

Η φόρμα που ακολουθεί απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιθυμούν να απασχολήσουν καταρτιζόμενους της εταιρείας μας μέσω πρακτικής άσκησης.

Στοιχεία Επιχείρησης

Επιθυμητές Ειδικότητες Θέσεων πρακτικής 1

Επιθυμητές Ειδικότητες Θέσεων πρακτικής 2

Επιθυμητές Ειδικότητες Θέσεων πρακτικής 3

Επιθυμητές Ειδικότητες Θέσεων πρακτικής 4

Επιθυμητές Ειδικότητες Θέσεων πρακτικής 5