Πρόγραμμα Voucher για ανέργους 25 - 29 ετών. ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΕΧΟΥΝ 

α) άνεργοι νέοι ηλικίας από 25 έως 29 ετών οι οποίοι είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ και οι οποίοι θα πρέπει

i. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ii. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως και 31.12.1989

iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

β) άνεργοι νέοι ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών οι οποίοι είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι οποίοι θα πρέπει  .

i. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών

ii. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως και 31.12.1989

iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Ειδικότερα η δράση περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συνολικής διάρκειας 450 ωρών που δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
  • Τρεις φάσεις πληρωμών των ωφελουμένων (1η με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης – 2η με την ολοκλήρωση 200 ωρών πρακτικής άσκησης και 3η με την ολοκλήρωση 250 ωρών πρακτικής άσκησης).

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε:

α) 2550€ για τους αποφοίτους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ

β)  2280€ για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Για το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το https://www.voucher.gov.gr

ή να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο (800 11 44444) για την παροχή πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε:

  • Για τα προγράμματα που  θα υλοποιηθούν στο Περιστέρι, στο 2105786226.
  • Για τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν στην Κατερίνη, στο 2351077690.
  • Για τα προγράμματα που  θα υλοποιηθούν στο Χανιά, στο 2821086720.