Δομές Κατάρτισης

Η SYNERGY διαθέτει δύο δομές κατάρτισης στην Αθήνα και την Κατερίνη, συνολικής δυναμικότητας 195 ατόμων. Στις σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις της, οι αίθουσες είναι πλήρως εξοπλισμένες με Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας, καθώς και με όλα τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Επιπλέον, η SYNERGY στις δομές της διαθέτει εργαστήρια πληροφορικής προς χρήση των καταρτιζομένων, βιβλιοθήκες και αναγνωστήρια, γραφεία καθηγητών και ειδικά διαμορφωμένους χώρους διαλειμμάτων.


Σε όλους τους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.