Ανθρώπινο δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πολυτιμότερο κεφάλαιό μας. 

Όλα τα στελέχη ενστερνίζονται το όραμα του φορέα και δεσμεύονται για την επίτευξη της αποστολής.

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας διαθέτει υψηλή κατάρτιση και πλούσια εμπειρία στο συντονισμό και τη διαχείριση δράσεων κατάρτισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

Παράλληλα, για να ανταποκριθούμε πλήρως στους σκοπούς μας, συνεργαζόμαστε με ειδικευμένους επιστήμονες στα θεματικά αντικείμενα στα οποία έχουμε πιστοποιηθεί και δραστηριοποιούμαστε.
 

Downloads

download ORGANOGRAMMA.pdf