Πρακτική άσκηση

Η SYNERGY κατά τη διάρκεια της πολυετούς δραστηριοποίησής της στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης έχει συνεργαστεί με πλήθος επιχειρήσεων, είτε υλοποιώντας προγράμματα κατάρτισης στα στελέχη τους, είτε αξιοποιώντας τις για την πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων.

Έτσι, ανέπτυξε ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας και σε όλους του κλάδους της οικονομίας.