Ο Φορέας μας

Η SYNERGY δραστηριοποιείται στον τομέα της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Διαθέτει πολυετή εμπειρία και έντονη παρουσία στην ανάπτυξη και διαχείριση προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων, Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων, εργαζομένων, επιχειρηματιών και αυτοαπασχολουμένων. Πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θεματικό ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Εθνικής Εμβέλειας, με αριθμό πιστοποίησης 11101021, εξειδικεύεται στα θεματικά αντικείμενα:

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
  • ΤΕΧΝΙΚΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
  • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  • ΑΓΡΟΤΙΚΑ
  • ΥΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
  • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ
  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαθέτει τρεις σύγχρονες δομές κατάρτισης στην Αθήνα, στην Κατερίνη και στα Χανιά, οι οποίες πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές πιστοποίησης που έχουν τεθεί από τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Downloads

download DHMOSIEUMENA_STOIXEIA_2013.zip
download DHMOSIEUMENA_STOIXEIA_2014.rar
download DHMOSIEUMENA_STOIXEIA_2015.rar
download DHMOSIEUMENA_STOIXEIA_2016.rar