Σκοπός

Η εταιρεία ιδρύθηκε το Μάιο του 1997 με σκοπό επιμορφωτικό, μελετητικό, κυρίως εκπαιδευτικό και γενικά υποβοηθητικό σε εργασίες παροχής υπηρεσιών. Αποτελεί συνέχεια της εταιρείας SYNERGY International S.A. που ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1989 και διαθέτει πλούσια εμπειρία στην οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στην εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών, στην εφαρμογή μεθόδων ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού και σε άλλες δραστηριότητες για την αξιοποίηση κοινοτικών και άλλων πόρων.

Στόχος της SYNERGY είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης  και συναφών προς αυτή δραστηριοτήτων, ανταποκρινόμενων στις ανάγκες των πελατών της.

Παρέχει τις υπηρεσίες της σε επιχειρήσεις και λοιπούς οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Φορέα. Δραστηριοποιείται έντονα σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο στα πλαίσια πολλών κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.