Κατάρτιση

Ο φορέας μας στο πλαίσιο των Β και Γ ΚΠΣ καθώς και του ΕΣΠΑ υλοποίησε και υλοποιεί πλήθος προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων, Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων, εργαζομένων, επιχειρηματιών και αυτοαπασχολουμένων.

Μέχρι σήμερα έχει καταρτίσει περισσότερα από 10.000 άτομα σε όλη την Ελλάδα. Ειδικότερα στον τομέα των Νέων Τεχνολογιών μόνο τα τελευταία 5 έτη, έχει εκπαιδεύσει περισσότερα από 2.500 άτομα.

Ενδεικτικά από το 2009 έως σήμερα υλοποίησε περισσότερα από 300 προγράμματα κατάρτισης στην Πληροφορική, στην Οικονομία - Διοίκηση, στον Τουρισμό, στα Τεχνικά - Μεταφορές, στα Πράσινα Επαγγέλματα.

Η SYNERGY κατά τη διάρκεια της πολυετούς δραστηριοποίησής της στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης έχει δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν εμπιστευτεί τον Φορέα μας, τόσο για την εκπαίδευση των στελεχών τους, όσο και για την απασχόληση καταρτιζομένων στο πλαίσιο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης των προγραμμάτων μας.

Η μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης των δράσεων κατάρτισης ακολουθεί τη σύγχρονη διεθνή εμπειρία και βασίζεται στις βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η υλοποίηση δράσεων άμεσα συνυφασμένων με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των καταρτιζομένων.