ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης: 120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης με Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής Περισσότερα...

Πρόγραμμα Voucher για ανέργους 29 - 64 ετών. ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 29 ΕΩΣ 64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ. Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των ανέργων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.Περισσότερα...

Πρόγραμμα voucher στον Τουρισμό για άνεργους νέους έως 29 ετών. ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

Περισσότερα...

Πρόγραμμα Voucher για ανέργους 18 - 24 ετών. ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»Περισσότερα...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ/ΤΕΙ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ.

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης το ΚΕΚ SYNERGY θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στα Χανιά. Δηλώστε συμμετοχή τώρα καλώντας στο 28210.86720Περισσότερα...

Κατάρτιση ανέργων-επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας. ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

Το ΚΕΚ SYNERGY θα υλοποιήσει άμεσα προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Κατάρτιση ανέργων - επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας μονάδων υγείας)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού» του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.Περισσότερα...

Πρόγραμμα Voucher για ανέργους 25 - 29 ετών. ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»Περισσότερα...

Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Π.Ε.Δ.Υ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

Το ΚΕΚ SYNERGY συμμετέχει στη Δράση «Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το πρωτοβάθμιο εθνικό δίκτυο υγείας» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού» του Υπουργείου Υγείας (Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α.).Περισσότερα...