Προγράμματα Κατάρτισης για Τεχνικούς Ασφαλείας Γ' Κατηγορίας

H SYNERGY KEK AE πρόκειται να υλοποιήσει άμεσα ειδικά σεμινάρια κατάρτισης για την επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας. Τα προγράμματα επιμόρφωσης αφορούν σε επιχειρήσεις που ανήκουν στη Γ’ κατηγορία.Περισσότερα...