Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην απασχόληση 700 ωφελουμένων

Έργο «Ενέργειες Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής & Mentoring, Κατάρτισης & Πιστοποίησης, Προώθησης στην απασχόληση και Συμβουλευτικής Καθοδήγησης για την ανάπτυξη ικανοτήτων επιχειρηματικότητας»Περισσότερα...

Προγράμματα για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

Το ΚΕΚ SYNERGY έχει αναλάβει την υλοποίηση 7 προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο των Πράξεων 1 & 2: Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιημ...Περισσότερα...

Κατάρτιση ανέργων 18-24 ετών. ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

Eπιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης προσόντων ανέργων ηλικίας 18 – 24 ετών στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας – logistics, και του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣΠερισσότερα...

Πράσινα επαγγέλματα. ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

Το ΚΕΚ SYNERGY έχει αναλάβει την υλοποίηση 4 προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο της Πράξης 1: Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα) στις 8 περιφέρειες σύγκλισηςΠερισσότερα...