Κατάρτιση & Πιστοποίηση Η/Υ Τηλεκατάρτιση- ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

Το ΚΕΚ SYNERGY υλοποίησε 6 προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, στο πλαίσιο των Πράξεων 1: Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης ΤΠΕ σε Ανέργους στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», 2. «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης ΤΠΕ σε Ανέργους στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου. Περισσότερα...

Κατάρτιση & Πιστοποίηση Η/Υ Βασικές Δεξιότητες -ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

Το ΚΕΚ SYNERGY υλοποίησε 16 προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, διάρκειας 100 ωρών θεωρητικής κατάρτισης έκαστο, στο πλαίσιο των Πράξεων 1: Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 8 περιφέρειες σύγκλισης, 2: Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠ...Περισσότερα...