Ανθρώπινο δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πολυτιμότερο κεφάλαιό μας. Περισσότερα...

Εκπαιδευτές

Οι εκπαιδευτές - συνεργάτες του Κ.Ε.Κ. SYNERGY είναι ειδικευμένοι επιστήμονες με πολυετή εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία στα θέματα της ειδικότητάς τους.Περισσότερα...