Δράσεις κατάρτισης

Στόχος της SYNERGY είναι η προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανταποκρινόμενων στις ανάγκες των πελατών της. Περισσότερα...

Συμβουλευτική - Καθοδήγηση - Προώθηση στην απασχόληση

Συμβουλευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες - Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Δράσεις Προώθησης στην ΑπασχόλησηΠερισσότερα...

Πρακτική άσκηση

Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοπούνται σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας μας, αναλαμβάνουν την πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων του ΚΕΚ SYNERGYΠερισσότερα...

Διακρατικές συνεργασίες και Συναφείς δραστηριότητες

Για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισηςΠερισσότερα...