Κατάρτιση

Ο φορέας μας στο πλαίσιο των Β' και Γ' ΚΠΣ καθώς και του ΕΣΠΑ υλοποίησε και υλοποιεί πλήθος προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων, Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων, εργαζομένων, επιχειρηματιών και αυτοαπασχολουμένων. Μέχρι σήμερα έχει καταρτίσει περισσότερα από 10.000 άτομα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα...